Vluchtelingen, een ideale investering?

Vandaag investeren, binnen vijf jaar je geld zien verdubbelen. Mijn spaarboekje biedt dat rendement niet. Ook voor de overheid zou zo’n investering bijzonder interessant zijn. Goed nieuws: volgens een recente studie van TENT op basis van cijfers van het IMF ligt er een kans voor het grijpen. Elke euro die we vandaag investeren in de opvang van vluchtelingen, verdienen we binnen de vijf jaar dubbel terug.

De asielcrisis zou in de EU bijdragen aan een stijging van het BBP met maar liefst 0,84% tussen 2015 en 2020. Dat is heel veel. Toch komt dat voor mij niet als een verrassing. Vandaag verschijnt in Politiek en Samenleving een artikel dat we schreven over migratiesmythes, naar aanleiding van het rapport dat we onlangs samen met de Migratiecoalitie publiceerden. Daarin doorprikten we de mythe dat vluchtelingen een economische bedreiging vormen. We toonden aan dat migranten gemiddeld meer opleveren dan ze kosten.

Volgens de OESO leverden migranten al tussen 2007 en 2009 een bijdrage aan de Belgische economische groei van 0,76% van het BBP. Niet vreemd, want migranten zorgen niet alleen voor meer jobs bij de reeds aanwezige bevolking. Het gaat ook voor een groot deel om jonge, actieve mensen die jobs willen doen waar veel Belgen hun neus voor ophalen.

Dat we de nieuwe arbeidskrachten nodig hebben is duidelijk. Rapporten van de Europese Commissie maken duidelijk dat we voor grote demografische uitdagingen staan. Zonder migratie zal de Europese bevolking op beroepsactieve leeftijd de volgende tien jaar terugvallen met 17,5 miljoen. Migratie zal een steeds belangrijkere rol spelen in de instandhouding van de sociale welvaart en de economische groei.

Om er een concreet bedrag op te plakken: het eerste jaar van een asielzoeker in Europa vraagt een investering van zo’n 12.000 euro. Dat geld kruipt voornamelijk in hun procedure en in huisvesting. Er zijn manieren om daar op te besparen. Als we mensen de kans bieden om in hun land van herkomst asiel aan te vragen, winnen we zowel op financieel als humaan vlak.

Er zijn ook zaken waar we zeker niet op mogen besparen. Vestig asielzoekers bijvoorbeeld niet op plaatsen waar de huizen het goedkoopst zijn, maar wel daar waar de meeste jobs zijn te vinden. Zorg dat ze zo snel mogelijk na hun aankomst aan het werk kunnen. Om hun vak van daar hier te kunnen uitoefenen, is vaak wat bijscholing nodig. Toch valt die kost goed mee. Een Syrische dokter hier aan de slag laten gaan, is volgens het rapport tien keer goedkoper dan hier een dokter opleiden. (Alle hulde natuurlijk aan artsen die met gevaar voor eigen leven achterblijven in oorlogsgebied.)

Is de asielcrisis dan een groot hoera-verhaal? Natuurlijk niet. Het rapport van TENT bevestigt wat we eerder ook al schreven: de economische voordelen zijn niet voor elk land even groot. Om de vluchtelingen die we nu opvangen te laten meedraaien in onze economie, moeten we ze kansen geven op de arbeidsmarkt. Daarin scoort België traditioneel slecht. Veel vaker dan in de rest van de EU blijven migranten hier werkloos. We missen dus veel potentieel.

Nog belangrijker: de vraag of mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of vervolging een toekomst krijgen in ons land, mag nooit afhankelijk zijn van hun economische waarde. Stel dat Syrische vluchtelingen economisch gezien even interessant zouden zijn als een aandeel van Lernout en Hauspie. Zouden we ze dan massaal moeten laten verkommeren? Uiteraard moet bij het toekennen van asiel eerst naar het menselijke verhaal gekeken worden. Dat dat alles behalve het einde van onze sociale zekerheid hoeft te betekenen, is daarbij mooi meegenomen.

prev
next